Ghi chú các ký hiệu: 

D : Hậu vệ
DM: Tiền vệ trụ (thủ)
M : Tiền vệ
AM: tiền vệ tấn công
ST: trung phong cắm
L: Trái
R: Phải
C: Giữa
Up: mũi tên đỏ (tấn công)
Down: mũi tên xanh (phòng thủ)3N là 3 cầu thủ trung tâm, 3W là 1 cầu thủ trung tâm 2 chạy cánh

Đội hình đối thủ Khắc chế ( Tham khảo)

5-4-1 ................................... 4-4-2 cổ điển, 3-5-2 dàn ngang

5-3N-2 ( chạy cánh) ..................................... 3-4-1-2, 4-4-2 cổ điển

5-3W-2 ........................................ 3N-4-1-2, 4-4-2 cổ điển

5-1-3N-1 .............................................. 4-1-3N-2

5-1-3W-1 ...................................................... 4-1-3W-2

5-2MC (2AML/AMR) -1 .............................................. 3N-4-1-2, 4-4-2 cổ điển

5-2ML/MR-2AMC-1........................................................ 4-2-2-2 lục giác

5-2MC-2AMC-1 .............................................. 4-2-2-2 lục giác

5-2-1-2 X-Style ................................................. 3-5-2 dàn ngang

5-1-1-1-2 ................................................. 3-5-2 dàn ngang

4-5-1 ngang ...................................................3-5-2 ngang, 3-5-2 V-Style

4-5-1 V-Style ................................................... 3-5-2 ngang, 3-5-2 V-Style

4-4-2 cổ điển ..................................................4-1-2-1-2 kim cương hẹp, 4-5-1 V-Style, 3-2-2-2-1

4-1-2-1-2 kim cương hẹp .....................................4-5-1 V-Style, 3N-1-4-2

4-1-2-1-2 kim cương rộng ........................................ 3-5-2 ngang

4-1-2MC-2AMC-1 ..................................................... 3-5-2 ngang

4 2DMC-1-2AMC-1 .........................................................3N-1-4-1-1

4 2DMC-1-2 (AML / AMR) -1 ........................................5-2MC-2 (AML / AMR) -1

4-3W-3 ................................................................4-4-2 cổ điển, 4-5-1 V-Style

4-3N-3 .....................................................................4-1-4-1

4-1-3N-2 ............................................................4-3N-2 (AML / AMR) -1

4-1-3W-2 ...........................................................3N-1-4-2

4 2DMC-3W-1 ....................................................3-2-2-2-1

4-2MC-3N (AM) -1 ...............................................3-2-2-2-1

4-2MC-3W (AM) -1 ............................................4-4-2 cổ điển

4-3N-1-2 .....................................................4-3N-2 (AML / AMR) -1, 4-5-1 V-Style

4-3W-1-2 ....................................................3N-1-4-2

4-3W-2AMC-1 Cây Thông.............................. 3W-2DMC-3N-1-1 Tháp Effiel

4-3N-2AMC-1 ................................... 3W-2DMC-3N-1-1 Tháp Effiel

4-3N-2 (AML / AMR) -1 ..............................3N-2 (DML / DMR)-3N-2, hoặc 3-2-2-2-1

4-2-2-2 lục giác ........................................3N-1-4-2, 4-4-2 cổ điển, 4-5-1 V-Style, 3-4-3

4-1-2-3 ............................................................4-1-4-1

4-2-1-3 ........................................................4-5-1 V-Style, 4-3N-2W-1

4-1-4-1..............................................................3W 4-3

4-4-1-1 ............................................................3-5-2 dàn ngang, 4-5-1 V-Style

3N-5-2 ngang ...................................................... 3-2-2-2-1

3W-5-2 ngang ................................................... 4-5-1 V-Style

3N-5-1-1 ................................................. 4-5-1 V-Style

3W-5-1-1 ................................................. 4-5-1 V-Style

3W-4-3 ................................................. 4-5-1 V-Style

4N-3N-2 (AML / AMR) -1............................................4-4-2 cổ điển, 3-5-2, 3-2-2-2-1

3W-1-4-2 ..............................................................4-1-2-1-2 hẹp kim cương

3N-1-4-2............................................................... 4-5-1 V-Style

3N-5-2 V-Style ............................................................. 4-5-1 V-Style

3W-5-2 V-Style ............................................... 3-2-2-2-1

3W-2-3W-2 ............................................... 3-2-2-2-1

3W-1-3W-1-2...........................................3W 2DMC-3N-1-1 Effiel Tower, 3N-5-2 phẳng

3N-1-3W-1-2 ..............................3W 2DMC-3N-1-1 Effiel Tower, 3N-5-2 phẳng

3W-1-3N-1-2 ......................................................4-5-1 V-Style

3N-4-1-2 ......................................................4-5-1 V-Style

3W-4-1-2 ......................................................4-1-2-1-2 hẹp kim cương

3N-2DML/DMR-3N-2 ..............................................4-4-2 cổ điển

3-1-2-1-3 rộng kim cương ...................................4-4-2 cổ điển

3-2-2-2-1 ............................................................... 4-2-2-2 lục giác

3N-2 (DML / DMR)-2MC-1-2....................................................3W 1-3W-2AMC-1

3W-2DMC-2W-1-2....................................................................3W 5-2 V-Style

3W-2N-2N-2W-1.........................................................3W 5-2 V-Style

3N-1-4-1-1 .........................................................4-1-2-1-2 hẹp kim cương

3W-1-4-1-1 .......................................................................4-5-1 V-Style

3W-2DMC-4-1 .........................................................4-5-1 V-Style

3W-2DMC-3N-1-1 Effiel Tháp .........................................................4-5-1 V-Style

3W-3DMC-3W-1 .........................................................4-5-1 V-Style

3W-3W-2N-1-1 .........................................................4-5-1 V-Style

3N-3W-2N-1-1.........................................................4-5-1 V-Style

Chúc các bạn có những trận đấu đỉnh cao ^_^


Đăng nhận xét

 
Top